TVÅ FÖRLAG SOM KOMPLETTERAR VARANDRA

 INFORMATIONSFÖRLAGET har funnits i mer än 40 år och systerförlaget, KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET i mer än 12. Med stor förlagskompetens har vi nått en långt driven specialisering. Efter hundratals samarbetsprojekt med ledande börsföretag, statliga verk och myndigheter, organisationer och andra uppdragsgivare har vi nått fram till det som vi är bäst på, samarbete om förlagsprojekt och bokutgivning.

Vi skräddarsyr böcker i samverkan med och på uppdrag av svenskt samhälls-, kultur- och näringsliv.

Tveka inte att kontakta oss så snart du har en fråga eller vill se närmare på några av våra många bokexempel. Du och ditt företag, din organisation eller institution har kanske en tanke om vad ni önskar i bokväg. Vi kan visa en hel rad exempel på projekt som vi förverkligat hittills, ge råd och dela med oss av våra erfarenheter. Vi arbetar i projektform med erfarna medarbetare, där varje uppdrag påverkar sammansättningen av de olika kompetenserna.

Förlagen drivs gemensamt av bokförläggare Ulf Heimdahl.