KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET

 HAR DU ETT BOKPROJEKT PÅ GÅNG och vill ha kontakt med ett förlag som tar hand om allt? Planerar din organisation en kulturhistorisk bok? Har du ett manus i något ämne som lämpar sig för bokutgivning?

Kulturhistoriska Bokförlaget hjälper organisationer, institutioner, föreningar och enskilda personer med bokutgivning. Böckerna blir professionellt framställda och utgivna till rimlig kostnad. Vi ger goda råd inför utgivningen, korrekturläser och ger manuskripten tilltalande typografi, oftast med illustrationer.
Vi svarar för hela produktionen av boken i önskad upplaga och hjälper till med marknadsföringen. Kulturhistoriska Bokförlaget är även specialiserat på utgivning i små upplagor. Hela tiden sker produktionen till fast pris som avtalas i förhand.

FÖRE UTGIVNING OCH PRODUKTION.

När du presenterar ditt manus eller bokidé för förlaget, väljer du själv ambitionsnivå för utgivningen. Det är hela tiden uppdragsgivaren som bestämmer hur ambitiöst projektet ska vara. Förutom produktionen svarar förlaget för att boken presenteras i aktuell bokhandel och annonseras till bokhandeln över hela landet. Den erbjuds även landets bibliotek.
Boken hålls därmed tillgänglig för den intresserade allmänheten.
Uppdragsgivaren väljerhur stor del av upplagan hen vill sälja själv.

Besök Kulturhistoriska bokförlagets hemsida