INFORMATIONSFÖRLAGET

En egen bok ger er möjlighet att skapa en helhetsbild, att gestalta varumärket och att ge ett mervärde till era kunder. Den är ett konkurrensmedel som når nya dimensioner, något som andra former av marknadsföring lämnar ganska orörda. Boken förstärker och förhöjer upplevelsen av ett varumärke, dvs. av ert företag eller er organisation.

Boken har unika egenskaper.

Att berätta er historia i bokform ger en större tyngd och mottagaren blir ständigt påmind om budskapet. En bok skapar trovärdighet för er och ger »staying-power« i kundens medvetande.

Vi är specialister på att producera böcker på uppdrag, och åtar oss allt från enstaka bokprojekt till hela förlagslösningar.

 

Böcker visar att du och ditt företag eller organisation är, långsiktiga, omtänksamma och har något att berätta. Vi skräddarsyr dem åt dig. Vi hjälper dig! Informationsförlaget producerar och förlagshanterar böcker till företag, myndigheter och organisationer sedan mer än 40 år tillbaka. Vi kallar det uppdragsutgivning och »skräddarsyr« böcker så att dessa kan användas som en del i våra kunders kommunikation; internt och externt.

Besök Informationsförlagets hemsida